Multumesc tuturor romanilor!

7 decembrie 2009

“Deci, acum se poate face o declara?ie normal?, echivalentul celei de ieri sear?, ?i încep prin a mul?umi celor care au votat pentru mine, dar ?i celor care nu au votat pentru mine, optând pentru contracandidatul meu, domnul Mircea Geoan?. Pentru mine, to?i sunt români ?i, ca pre?edinte, îi voi trata în mod egal.

Vreau s? mul?umesc în mod deosebit ?i românilor din afara frontierelor. M? gândesc la românii din Italia, românii din Spania, românii din Fran?a, românii din Germania, din Marea Britanie, din Irlanda, dar ?i românilor din Republica Moldova. Nu în ultimul rând, m? gândesc la efortul pe care l-au f?cut românii din America de Nord, Canada ?i Statele Unite, iar aici v? pot spune c? am primit informa?ii despre ce se întâmpla acolo. Cel pu?in românii de pe coasta de Vest, care erau cu vreo 11 ore decala?i fa?? de România, când au v?zut rezultatele exit-poll-ului s-au mobilizat extraordinar pentru a contribui la victoria mea. A fost impresionant c? ni?te români care tr?iesc atât de departe de ?ar? au privit cu mult? aten?ie la ce se întâmpl? acas? sau acolo unde le-a r?mas o parte din suflet. A? vrea s? mul?umesc ?i echipei mele de campanie, atât cea de la Partidul Democrat , cât ?i cea care a func?ionat aici la sediul meu de campanie. To?i au avut idei, au avut ini?iative, eu am putut s? îndeplinesc prea pu?in din ce le-a trecut lor prin cap, dar oricum, am fost într-un parteneriat bun, care a dus la rezultatul pe care îl vede?i.

Nu în ultimul rând, a? vrea s? v? spun c? mâine, dup? ce se valideaz? rezultatele la BEC, voi avea o declara?ie oficial? la Palatul Cotroceni .

Întrebare: V-a?i gândit vreodat? c? Mircea Geoan? ar putea fi câ?tig?torul acestor alegeri preziden?iale?

Traian B?sescu: Nu, la ora 19:00 ?tiam c? am câ?tigat alegerile, ?tiam ?i interven?iile pe care le-a f?cut Hrebenciuc la dou? case de sondaje s? fie crescut procentajul lui Geoan? cu între o jum?tate de procent ?i un procent. A? spune c? Hrebenciuc are un mare merit c? l-a pus într-o situa?ie penibil? pe Mircea Geoan?. V-o spun foarte cinstit.

Întrebare: A?i vorbit cu el, v-a sunat, v-a felicitat?

Traian B?sescu: Nu, am sunat eu ?i…

Întrebare: Care ar fi fost miza lui Hrebenciuc, ce urm?rea?

Traian B?sescu: Greu de spus, vroia s?-?i afirme victoria ?i eventual ast?zi s? poat? ?ipa c? s-a furat, dar m? tem c? dac? se renum?r? voturile o s? am vreo 3 procente .

Întrebare: Domnule pre?edinte, PSD a spus c? inten?ioneaz? s? conteste alegerile?

Traian B?sescu: V? dau ca informa?ie c? l-am sunat ca un gest de polite?e.

Întrebare: Dumneavoastr? spunea?i la o emisiune TV c? ave?i o caset? cu domnul Geoan?, i-a?i dat-o?

Traian B?sescu: Nu s-au anun?at înc? rezultatele oficiale.

Întrebare: Dar este posibil, în condi?iile in care PSD se gânde?te s? conteste alegerile, este posibil s? se schimbe ceva din rezultatul dat pân? acum de BEC?

Traian B?sescu: Este posibil un singur lucru: s? devin? extrem de penibili. ?i a?a au fost penibili, ?tiind… parte din oamenii din staff-ul lui Mircea Geoan? ?tiau c? au f?cut presiuni s? li se pun? cifre mai mari, iar ast?zi to?i ne r?corim pe institutele de sondaj, dar este arhicunoscut faptul c? în toate partidele exist? oameni care comunic? cu toate institutele de sondare a opiniei publice.

Întrebare: De ce crede?i c? au f?cut asta? Adic? de ce…

Traian B?sescu: Este problema lor, probabil au plecat de la principiul c? cine îi pl?te?te e ?i st?pânul ?i s-au încadrat totu?i în marja de eroare, dar la ora 19:00 era evident c? Mircea Geoan? nu mai poate câ?tiga alegerile.

Întrebare: Cine a picat cel mai prost, Crin Antonescu sau Mircea Geoan??

Traian B?sescu: Eu. Pentru c? mai muncesc cinci ani. Pe ei i-a iertat Dumnezeu de munc? în urm?torii cinci ani.

Întrebare: Din staff, cui îi mul?umi?i? Haide?i s? le mul?umi?i

Traian B?sescu: Tuturor, am spus.

Întrebare: Domnul pre?edinte, cum cataloga?i reac?ia domnului Geoan? de asear??

Traian B?sescu: N-am catalog. V? mul?umesc mult”

www.traianbasescu.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X